Pernille Egede Taulund - Psykoterapeut MPF
Velkommen

Skab varig forandring - book en uforpligtende afklarende samtale, uden beregning

Familie/par- og individuel terapi, coaching, supervison og gruppe

Samtalerne kan foregå på både dansk, tysk og engelsk

Familie/par- og individuel psykoterapi. Certificeret og eksamineret psykoterapeut MPF


Uddannet hos IFUAM i 2009. Videreuddannet med fokus på familie- og parterapi, chok/traume og grupper.

Indgående kendskab til og erfaring med dobbeltdiagnoser, pårørende og selvskadende adfærd.

Humanistisk klientcentreret psykoterapi med udgangspunkt i kroppens fortællinger og det holistiske menneskesyn.

Jeg har den største respekt for mine klienters fortællinger og ved at to klienter ikke er ens. Min erfaring er, at forandring kommer indefra og hvor smertefuldt og samtidig forløsende det er, at fortælle sin historie højt for første gang. Hos mig er du velkommen som du er. 


Læs mere her.

Kan du genkende dig selv i et eller flere af de nedenstående emner?


  • Har du mistet din retning i livet og føler du dig alene og fortabt?


  • Er du magtesløs i forhold til et menneske du elsker, som du oplever, har valgt en destruktiv vej i livet?


  • Er du bekymret som forældre og føler du dig ude af stand til at hjælp dit barn? 


  • Føler du dig svigtet af din partner og kan du mærke at kærlighed er vendt til vrede og afmagt?


  • Har du mistet kontrollen og vælger du mere de destruktive veje end det der egentligt er sundt for dig?


  • Mærker du en vedvarende følelse af utilstrækkelighed, uro, og/eller søvnbesvær og er du ude af stand til at ændre på dette?


  • Er du forælder for første gang og overvældet af ansvar og følelser: bange, utilstrækkelig, lykkelig og ulykkelig på samme tid?
Det siger min klienter
Simone Bentzen

Jeg har været i flere forskellige forløb hos Pernille og har været meget glad for det hele!
Pernille er meget sød og rar. Hun er god til at hjælpe med at sætte ord på følelser og situationer, der kan være svære, hvis man selv har svært ved det. Og derudover får man konkrete og håndgribelige råd.
Det har været en stor forskel for mig personligt og i mit forhold at gå hos Pernille.
Derudover tilbyder hun en gratis første samtale, hvor man kan mærke om man har kemien og sammen få indblik i om/hvordan der kan hjælpes!
Kæmpe anbefaling herfra🩷

(Translated by Google)
I have been in several different courses with Pernille and have been very happy with it all!
Pernille is very sweet and nice. She is good at helping to put into words feelings and situations that can be difficult if you have difficulty with it yourself. And in addition, you get concrete and tangible advice.
It has been a big difference for me personally and in my relationship to go to Pernille.
In addition, she offers a free first conversation, where you can feel if you have the chemistry and together get an insight into whether/how you can help!
Huge recommendation from here🩷

Se mere
2 måneder siden
Silva Keuylian

Tak for alt! Jeg er så glad for det Pernille har kunne gøre for mig på så kort tid.
Det har været en intens periode, hvor jeg ikke selv har kunne finde værktøjer frem, men hun har virkelig hjulpet mig, med at komme videre. Og i sær med at kigge på tingene, og problemer på en hel anden måde.

Pernille er SÅ imødekommende, og jeg føler mig super tryg ved at tale med hende, om alt.

(Translated by Google)
Thank you for everything! I am so happy with what Pernille has been able to do for me in such a short time.
It has been an intense period where I have not been able to find the tools myself, but she has really helped me to move forward. And especially with looking at things and problems in a completely different way.

Pernille is SO approachable and I feel super comfortable talking to her about anything.

Se mere
3 år siden
Malene Sandgaard

Pernille er så behagelig at gå hos. Hun er professionel og samtidig meget hjertevarm. Kan kun give hende den største anbefaling!

(Translated by Google)
Pernille is so pleasant to go to. She is professional and at the same time very warm-hearted. Can only give her the highest recommendation!

Se mere
2 måneder siden
Aske Madsen
Se mere
2 måneder siden
Marianne Andersson

Jeg har kendt Pernille gennem flere år og haft stor glæde af hendes kompetencer. Pernille er faglig dygtig og samtidig enorm varm og åben, så det har aldrig været svært at række ud efter hjælp og sparring til vanskelige perioder i mit liv. Jeg har altid følt mig set og forstået, præcis hvor jeg var og jeg er kommet godt videre hver gang. Der er højt til loftet og megen empati. Jeg giver hermed Pernille mine varmeste anbefalinger.

(Translated by Google)
I have known Pernille for several years and have greatly enjoyed her skills. Pernille is professionally skilled and at the same time extremely warm and open, so it has never been difficult to reach out for help and sparring during difficult periods in my life. I have always felt seen and understood exactly where I was and I have progressed well each time. There is a high ceiling and a lot of empathy. I hereby give Pernille my warmest recommendations.

Se mere
2 måneder siden
Cecilie Hegelund

Jeg fik anbefalet Pernille fra min søster, som havde haft et rigtig godt forløb hos hende gennem gruppeterapi.
Jeg har personligt selv afholdt ene samtaler med Pernille og er hvergang gået der fra med ro i maven efter at være blevet lyttet til, og hvor mine problematikker er blevet vendt i dialog - og med Pernille's kloge aspekter på emnerne. Det er tydeligt at mærke, at Pernille er god til sit arbejde og hun tapper ind i den enkelte persons situationer, og skaber et trykt og rart rum for hendes klienter.
En kæmpe anbefaling herfra<3

(Translated by Google)
I was recommended Pernille by my sister, who had had a very good course with her through group therapy.
I have personally held one conversation with Pernille myself and have always left with peace of mind after having been listened to and where my problems have been turned into dialogue - and with Pernille's wise aspects on the subjects. It is clear to see that Pernille is good at her job and she taps into the individual person's situations, and creates a printed and pleasant space for her clients.
A huge recommendation from here<3

Se mere
2 måneder siden
unsplash