Pernille Egede Taulund - Psykoterapeut MPF
Gruppeterapi

Gruppeterapi

Du er ikke alene! Du vil opdage, at der er mange andre, der har lignende dilemmaer og problematikker. Du kan få større indsigt i dig selv gennem andre og sammen med andre.


Gruppens størrelse er på 6 personer og har 1 terapeut fast tilknyttet. Grupper kan være samlet efter forskellige temaer, køn, specifikke problematikker, alder, personlig udvikling, par osv. Et forløb er af varierende længde, men kendetegnet er, at du binder dig for 6 møder ad gangen, herefter kan du vurdere, om du ønsker at fortsætte yderligere 6 gange. Gruppen er altså lukket for tilgang og åbner kun for nye deltagere hver 7. møde. Det er ikke ualmindeligt at tage flere forløb efter hinanden. De deltagere der allerede er i gruppen har første ret til pladserne. Det kan derfor ske, at en gruppe forbliver lukket mere end 6 gange, hvis alle deltagere ønsker at fortsætte.


Metoden at arbejde på varierer afhængigt af situationen; det kan være fællesøvelser, individuelle øvelser, reflekterende teams, temadialoger eller korte individuelle, terapeutiske sessioner, hele tiden med fokus på, hvad der sker i nu'et i gruppen og i den enkelte. Det er en fordel at have kendskab til terapi og dermed egne indre dynamikker og udfordringer.


Det er et fortroligt rum, hvor gruppen sammen vil opbygge tillid. Du vil få mulighed for, at øve dig i at gå nye veje, altså trygt afprøve anden adfærd end den du plejer, sammen med en gruppe mennesker, der i fællesskab skaber et reflekterende rum.


Onsdag: Gruppeterapi omhandlende tilknytningsmønstre, kærlighed og forsvar.


Hvordan dine forældre responderede på dig, da du var barn, har uendeligt meget at gøre med, hvordan du møder verden som voksen. Vores tilknytningsmønstre kan enten være trygge/tillidsfulde, afvisende/undvigende, ængstelige/ambivalente eller desorganiserede. Studier viser at omkring 40% af befolkningen har et utrygt tilknytningsmønster. I gruppen arbejder vi med at finde frem til eget tilknytningsmønster og de udfordringer, det giver samt hvordan det er opstået. Da det er muligt at erstatte et utrygt tilknytningsmønster med der kaldes et tillært trygt, vil vi i gruppen have den største fokus her. Det kan bla. betyde, at mistroen til verden ændres til tryghed og et åbent syn på denne.


Ny gruppe: onsdage (i ulige uger) starter d. 22.05.2024 kl. 17.30 - 20.00 (sommerferie sidste møde d. 03.07 - med opstart igen 14.08.24). Opdatering: 2 ledige pladser.


Tilmeld venligst på mail terapi@taulund.dk. Du vil modtage en mail, hvis du har fået en plads (betalingsoplysninger fremgår af mailen). Du er først endelig tilmeldt, når du har indbetalt depsitum på kr. 800,- . Dette refunderes ikke, hvis du springer fra. Beløbet dækker betaling for sidste gruppemøde.


Ønsker du uddybende information, så klik her for at kontakte mig.


Se priser her.

unsplash