Gruppeterapi

Gruppeterapi

Du er ikke alene! Du vil opdage, at der er mange andre, der har lignende dilemmaer og problematikker. Du kan få større indsigt i dig selv gennem andre og sammen med andre...


I gruppen sidder vi på stole i en rundkreds. Metoden at arbejde på varierer afhængigt af situationen; det kan være fælles øvelser, individuelle øvelser, reflekterende team, tema dialoger eller korte individuelle terapeutiske sessioner, og hele tiden med fokus på hvad der sker i nu'et i gruppen og i den enkelte.


Gruppens størrelse kan variere mellem 5-9 personer og have 1-2 terapeuter tilknyttet. Grupper kan være samlet efter forskellige temaer, køn, specifikke problematikker, alder, personlig udvikling, par osv. Et forløb kan variere i forhold til antallet af møder, og der kan forekomme en hel samlet internatweekend i forløbet.


Det er et fortroligt rum, hvor gruppen sammen vil opbygge tillid. Du vil få mulighed for at øve dig i at gå nye veje - altså trygt afprøve anden adfærd end den du plejer - sammen med en gruppe mennesker, der i fællesskab skaber et reflekterende rum.


Torsdage i lige uger: Gruppeterapi omhandlende Tilknytningsmønstre. 

Hvordan dine forældre responderede på dig da du var barn, har uendeligt meget at gøre med, hvordan du møder verden som voksen. Vores tilknytningsmønstre kan enten være tryg/tillidsfuld, afvisende/undvigende, ængstelig/ambivalent eller desorganiseret. Studier viser at omkring 40% af befolkningen har et utrygt tilknytningsmønstre og mange går rundt og tror, at de har et trygt, uden at de rent faktisk har det. I gruppen arbejder vi med at finde frem til eget tilknytningsmønster og taler ind i de udfordringer det giver og hvordan det er opstået. Da det er muligt at overskrive et utrygt tilknytningsmønster og få det der kaldes et tillært trygt, vil vi i gruppen have den største fokus her. Det kan bla. betyde at lægge sit oprindelige mønster fra sig - fra at møde verden med mistro til at begynde at møde verden åbent og nysgerrigt. 


Gruppen er en lukket gruppe, hvilket vil sige at du acceptere at være en del af gruppen 6 gange. Dvs. at selv om du ikke møder op vil du blive opkrævet betaling. Herefter åbner gruppen op igen og du har mulighed for at tegne dig for 6 gange eller stoppe og så videre. 

Næste åben gruppe: torsdag fra kl. 18.30 - 19.30 i lige uger og tilgang af nye deltager fra d. 21.10.21. 


Tilmelding ved mail til terapi@taulund.dk eller via link her på siden. Du vil derefter modtage en mail med bekræftelse på, at du har fået en plads. Den endelige tilmedling sker ved indbetaling depsitum af kr. 1.000,-, som ikke vil blive refunderet hvis du springer fra, men som samtidig dækker første og sidste gruppemøde. 


Ønsker du uddybende information, så klik her for at kontakte mig.


Se priser her.