Gruppeterapi

Gruppeterapi

Du er ikke alene! Du vil opdage, at der er mange andre, der har lignende dilemmaer og problematikker. Du kan få større indsigt i dig selv gennem andre og sammen med andre...


I gruppen sidder vi på stole i en rundkreds. Metoden at arbejde på varierer afhængigt af situationen; det kan være fælles øvelser, individuelle øvelser, reflekterende team, tema dialoger eller korte individuelle terapeutiske sessioner, og hele tiden med fokus på hvad der sker i nu'et i gruppen og i den enkelte.


Gruppens størrelse kan variere mellem 5-9 personer og have 1-2 terapeuter tilknyttet. Grupper kan være samlet efter forskellige temaer, køn, specifikke problematikker, alder, personlig udvikling, par osv. Et forløb kan variere i forhold til antallet af møder, og der kan forekomme en hel samlet internatweekend i forløbet.


Det er et fortroligt rum, hvor gruppen sammen vil opbygge tillid. Du vil få mulighed for at øve dig i at gå nye veje - altså trygt afprøve anden adfærd end den du plejer - sammen med en gruppe mennesker, der i fællesskab skaber et reflekterende rum.


Ønsker du uddybende information, så klik her for at kontakte mig.


Se priser her.