Ydelser

Ydelser

Individuel terapi


Terapi er anvendelse af psykologisk metoder, hvor en klient gennem kontakt med en psykoterapeut kan blive mere bevidst om sig selv, sine reaktionsmønstre og sine måder at være sammen med andre på, og derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv.

I terapi kan man tale om sine tanker, følelser og handlinger og gennem terapeutens spørgsmål udforske sine problemstillinger med andre øjne.
Terapiforløbet kan være af kortere eller længere tids varighed. Man kan gå i terapi individuelt, i par, som familie eller i gruppe.


Hos mig blive du mødt lige som du er, med alt hvad du indeholder. Den måde du ser dig selv på er mit udgangspunkt. Igennem vort samarbejde og ved at blive bedre til at lytte til din krops signaler, får du større nærvær og ro, og kan handle ud fra dine egne behov.


Nogle af de temaer, som jeg har hjulpet mine klienter med:


 • Magtesløshed i forbindelse med det at være pårørende til et menneske ramt af sygdom eller afhængighed
 • Problemer i de nære relationer og med intimitet
 • Den nye forældrerolle og de udfordringer det afstedkommer i forholdet (magtesløshed, opdragelse og knas i kærligheden)
 • Udfordringer med at mærke egne grænser og tage udgangspunkt i egne behov
 • Når kærligheden gør ondt 
 • Vedvarende følelse af utilstrækkelighed for lavt selvværd/selvtillid 


Hvor de bla. har fået:


 • Et mere følelsesmæssigt balanceret liv
 • Struktur, overblik og overskud i forbindelse med studiet
 • Taget Lederskab i eget liv 


Brug mig som samarbejdspartner til at skabe varig forandring og få balance i dit liv. 


Book en gratis afklarende samtale - BOOK HER. Ved akut behov kan jeg kontaktes på telefon 31240939. 

ParterapiKonflikter i parforholdet tærer på kræfter, energi og overskud. Når den mest betydningsfulde person i dit liv samtidig er den person, der sårer dig mest, kan det være svært at fokusere på det, der en gang bragte jer sammen.


De allerfleste parforhold er oprindeligt opstået ud fra et ønske om at være sammen. Ud fra et behov, hos begge parter, for at føle sig levende, elsket og værdifuld.


Men hverdagen, virkeligheden og betingelserne for forholdet kan ændre sig, og det kan blive en udfordring at finde plads til jer selv og hinanden. Det kan føles som om livet, helt umærkeligt, har overhalet jer, og nu står I der, hvor problemerne er blevet uoverskuelige.


Det der dybest set ligger til grund for de svære udfordringer i den romantiske relation, er når vores naturlige behov for kærlighed og anerkendelse virker truet.


Når vi mennesker frygter afvisning og oplever ikke at blive set og mødt af vores partner, reagerer vi med helt naturlige overlevelses mekanismer, der blot ender med at skabe endnu større afstand!


I stedet for, at komme hinanden i møde, lytte og vise interesse, kommer vi til at skubbe hinanden væk i vores forsøg på at beskytte os selv mod den smerte der opstår når vi føler os forkerte.


Og så ryger vi ind i et negativt mønster, som kan blive sværere og sværere at komme ud af, jo længere tid der går! 

Derfor er det af stor betydning for parforholdets trivsel og overlevelse, at den trygge tilknytning mellem dig og din partner, bliver genetableret.


Ønsker I uddybende information eller at booke en gratis forsamtale, så klik her.

Gruppeterapi Du er ikke alene! Du vil opdage, at der er mange andre, der har lignende dilemmaer og problematikker. Du kan få større indsigt i dig selv gennem andre og sammen med andre...


I gruppen sidder vi på stole i en rundkreds. Metoden at arbejde på varierer afhængigt af situationen; det kan være fælles øvelser, individuelle øvelser, reflekterende team, tema dialoger eller korte individuelle terapeutiske sessioner, og hele tiden med fokus på hvad der sker i nu'et i gruppen og i den enkelte.


Gruppens størrelse kan variere mellem 5-9 personer og have 1-2 terapeuter tilknyttet. Grupper kan være samlet efter forskellige temaer, køn, specifikke problematikker, alder, personlig udvikling, par osv. Et forløb kan variere i forhold til antallet af møder, og der kan forekomme en hel samlet internatweekend i forløbet.


Det er et fortroligt rum, hvor gruppen sammen vil opbygge tillid. Du vil få mulighed for at øve dig i at gå nye veje - altså trygt afprøve anden adfærd end den du plejer - sammen med en gruppe mennesker, der i fællesskab skaber et reflekterende rum.


Ønsker du uddybende information, så klik her.

Gruppeterapi: Overforbrug af mad


Brug eller overforbrug af mad – er det dig?

 • Har du et overforbrug af mad?
 • Handler mad for dig om andet end sult?
 • Spiser du på dine følelser?
 • Kæmper du med overvægt?
 • Ønsker du at tage ansvar overfor dig selv og dit forbrug af mad og få et sundere og mere selvkærligt forhold til mad?
 • Har du lyst til sammen med os at undersøge og arbejde med årsager, for at ændre dine overbevisninger, tankemønstre og vaner omkring mad og spisning?


Så er dette terapeutiske gruppeforløb, som jeg udbyder i samarbejde med Annette Lindhardtsen, lige noget for dig.


 • Vi tilbyder gruppeforløb på 10 gange á 1½ time med samtaleterapi i grupperegi, øvelser samt dynamisk undervisning
 • Vi vægter omsorg for den enkelte, tryghed og anonymitet højt
 • En anerkendende atmosfære, hvor vi tager udgangspunkt i dig, gruppen og jeres erfaringer
 • Max. 6 deltagere (Covid-19 antal)
 • Kaffe, vand og the


Praktisk information følger nedenfor. Skulle du have yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakt os under fanebladet KONTAKT her på siden. Vi glæder os til at høre fra dig.


Praktisk information:

 • Gruppen afholdes på Romsdalsvej 10, 4. tv., 2300 København S
 • Næste gruppeopstart: Mandag den 11. januar 2021 (aflyst pga Covid - 19 restriktioner) 
 • Kommende gruppeopstart: Mandag den 12. april 2021
 • Der afholdes 2 grupper hver mandag kl. 16:30-18:00 og kl. 19:00-20:30
 • Pris kr. 5.500. Efter gruppestart tilbagebetales beløbet ikke.
 • Depositum kr. 500 ved tilmelding for at sikre dig en plads i gruppen. Skriv “Gruppe overforbrug af mad” og om du ønsker at deltage i den tidlige eller sene gruppe. NB: Depositum tilbagebetales kun hvis pladsen kan sælges til en anden inden gruppestart.
 • Restbeløb på kr. 5.000 indbetales senest fredag inden gruppestart.
 • Beløbene indbetales på Mobilepay – telefon 31240939 (Pernille Egede Taulund)
 • Du vil efterfølgende modtage bekræftelse på sms. Skulle den ene gruppe være overbooket, vil du få tilbudt plads i den anden.


NADA-AkupunkturHvad er NADA-Akupunktur?


NADA er kort fortalt øreakupunktur. Det er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner. Metoden stammer helt tilbage fra 1970’erne, men bruges stadig flittigt i dag. NADA-akupunktur kan bl.a. bruges i forbindelse med stress,
afhængighed, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.


NADA-akupunktur har i mange år været en del af behandlingstilbuddet i Den Miljøterapeutiske Organisation, og erfaringerne er gode. Vores miljøterapeuter uddannes som instruktører og arbejder målrettet med at inddrage akupunkturen i hverdagen og i kontinuerlige forløb med de unge.


NADA fungerer både alene eller som et supplement til den psykoterapeutiske behandling.


Hvordan virker NADA-Akupunktur?


NADA virker ved at stimulere belønningssystemet. Akupunkturen udløser endorfiner i kroppen og påvirker en række transmitterstoffer, hvilket giver den afslappende og stabiliserende effekt.


NADA er bivirkningsfrit og tilfører ikke noget til kroppen, men hjælper derimod kroppen til at reetablere sig selv og skabe balance. Derfor er der heller ingen begrænsninger på NADA, og alle kan have gavn af behandlingen.


Selvom akupunkturen har en øjeblikkelig virkning, virker NADA bedst ved regelmæssige og længerevarende forløb. Mange oplever, at de vedvarende NADA-forløb er med til at skabe ro – fysisk såvel som følelsesmæssigt.


NADA-Akupunktur punkter og forløb


Under NADA-behandlingen sættes fem sterile engangsnåle i hvert øre. Klienten vil mærke nogle små stik, når nålene sættes i, men det forsvinder hurtigt igen. Nålene skal sidde i ørene i 45 minutter, og for at få den fulde effekt af behandlingen, bør brugeren sidde stille, mobiltelefonen på flytilstand og slappe af imens. Der vil være behagelig og afslappende musik i rummet.


For optimal udbytte af behandlingen tilrådes det, at få 2 behandlinger i ugen i en kort periode, for derefter gå over til 1 behandling i ugen i en længere periode. Dette afstemmes individuelt med klienten.


I NADA-akupunktur arbejder man med fem punkter, som har hver sine positive egenskaber. De fem punkter er:


 • Sympatikus, som giver sindsro
 • Shen Men, som øger ens tålmodighed
 • Nyren, som giver viljestyrke og visdom
 • Lungen, som giver mod og lindrer sorg
 • Leveren, som giver accept og mindsker vrede


Du kan læse mere om NADA her.

Mine terapeutiske tilgange

Gestaltterapi


I gestaltterapi har terapeuten, som ungangspunkt, intet ønske om at bringe klienten et bestemt sted hen. Målet med modellen er, at hjælpe klienten til en højere grad af awareness. Dette begreb bruges i den gestaltterpeutiske retning og handler i alt sin enkelthed om at skabe en større bevidsthed om opfattelse og relation til sin omverden og sine medmennesker.


Generelt er gestaltterapien fantastisk i arbjdet med eksistentielle dilemmaer og problemstillinger, der sikrer, at læringen integreres til brugbar varig viden. Gestaltterapien udgør et personligt udviklingsarbejde, der i sig selv skaber opmærsomhed på at ændre klientens mønstre og evne til at være i kontakt med sine omgivelser. 


Gestaltterapiens grundidé er, at enhver er ansvarlig for sine egne valg og handlinger indenfor de rammer, som sættes af omgivelserne (= på de vilkår, man nu har). Terapien fokuserer på at bevidstgøre klientens følelser, reaktioner og handlinger, for at vedkommende tydeligere kan erkende og se sig selv og sine valg.

Kognitiv terapi


Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske udfordringer.


Det er et korttidsterapeutisk forløb, hvilket som udgangspunkt vil være ugentlige samtaler gennem ca. 3 måneder. Terapeuten er aktiv og strukturerende, og der gives ofte ”hjemmearbejde” for, dvs. øvelser og lignende, som klienten skal udføre mellem sessionerne.