Mine terapeutiske tilgange

Mine terapeutiske tilgange

Gestaltterapi


I gestaltterapi har terapeuten, som ungangspunkt, intet ønske om at bringe klienten et bestemt sted hen. Målet med modellen er, at hjælpe klienten til en højere grad af awareness. Dette begreb bruges i den gestaltterpeutiske retning og handler i alt sin enkelthed om at skabe en større bevidsthed om opfattelse og relation til sin omverden og sine medmennesker.


Generelt er gestaltterapien fantastisk i arbjdet med eksistentielle dilemmaer og problemstillinger, der sikrer, at læringen integreres til brugbar varig viden. Gestaltterapien udgør et personligt udviklingsarbejde, der i sig selv skaber opmærsomhed på at ændre klientens mønstre og evne til at være i kontakt med sine omgivelser. 


Gestaltterapiens grundidé er, at enhver er ansvarlig for sine egne valg og handlinger indenfor de rammer, som sættes af omgivelserne (= på de vilkår, man nu har). Terapien fokuserer på at bevidstgøre klientens følelser, reaktioner og handlinger, for at vedkommende tydeligere kan erkende og se sig selv og sine valg.

Kognitiv terapi


Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske udfordringer.


Det er et korttidsterapeutisk forløb, hvilket som udgangspunkt vil være ugentlige samtaler gennem ca. 3 måneder. Terapeuten er aktiv og strukturerende, og der gives ofte ”hjemmearbejde” for, dvs. øvelser og lignende, som klienten skal udføre mellem sessionerne.