Mine terapeutiske tilgange

Mine terapeutiske tilgange

Humanistisk personcentreret psykoterapiHumanistisk psykoterapi 

Humanistisk psykoterapi er baseret på humanvidenskabelig psykoterapi, humanisme og eksistentiel filosofi og er en samlebetegnelse for flere beslægtede tilgange til psykoterapi, der lægger vægt på at fremme det enkelte unikke menneskes udvikling som et frit, selvstændigt og ansvarligt individ. Her lægges holistisk vægt på det hele menneske, som et menneske, der er i harmoni med sig selv, og gør hvad det vil.

Der tages udgangspunkt i det mennesklige i modvægt til det naturvidenskabelige. Mennesket opfattes derfor ikke som et dyr, men som et helt væsen med frihed og valg. Det er derfor, som udgangspunkt ikke hjernen, generne og barndommen, men derimod personens oplevelser og erfaringer der er i fokus. Målet er at fremme klientens frihed og vækst. 


Personcentreret psykoterapi

Den første humanistiske tilgang var Carl Rogers personcentrerede eller klientcentrerede metode, der lagde vægt på, at klienten ikke er betinget af biologiske anlæg og opvækstmiljo, men er en person der har frihed og valg. 


Kognitiv terapi


Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske udfordringer.


Det er et korttidsterapeutisk forløb, hvilket som udgangspunkt vil være ugentlige samtaler gennem ca. 3 måneder. Terapeuten er aktiv og strukturerende, og der gives ofte ”hjemmearbejde” for, dvs. øvelser og lignende, som klienten skal udføre mellem sessionerne.