Min faglige baggrund

Min faglige baggrund

Uddannelsesmæssig baggrund

1986-1989
Uddannet pædagog - specialområdet

2004-2009
Uddannet psykoterapeut (IFUAM) Klientcentreret og humanistisk psykoterapi 

Jeg har igennem min uddannelse tilegnet mig terapeutiske færdigheder samt opnået en tydelighed på mig selv og egne indre dynamikker. Herigennem bl.a. viden om udviklingspsykologi, objekt relationsteori, tilknytningsteori, forsvar, depression, angst og personligheds forstyrrelser.Desuden uddannet og erfaring med: 

  • Kognitivt - psykoterapi (IFUAM)
  • Coaching og konflikthåndtering (Akademiuddannelse - Ledernes kompetancecenter) 
  • Par, familie- og gruppeterapi (IFUAM)
  • Grunduddannelse og overbygning i "Den motiverende samtale" (Gregers Rosdahl)


Kurser 
Breath smart - dynamisk åndedræts teknikker. Kundalini yoga, meditation

Certificeringer 
Øreakupunktør - NADA certificeret og Garuda Personprofil certificeret

Erfaringsmæssig baggrund


2008 - 
Klientpraksis - terapi, supervision og coaching - personlig udvikling og lederskab i eget liv.

2019 - 

LPSA (Landsforeningen for pårørende til stof og alkoholafhængige) Stifter og Bestyrelsesformand. Foreningens fornemste formål er at hjælpe pårørende til stof og alkoholafhængige til at få et netværk og en stemme.


2015 - 2018
Misbrugsportalen - projektudvikling af behandlingstilbud og supervision af frivillige rådgivere, behandling af mennekser berørt af afhængighed, både individuelle og gruppe samtaler. 

2004 - 2012
Sundbogård - Stifter og behandlingsleder. Individuelle behandlings- og gruppeterapeutiske forløb. Specialisering i behandling af unge misbrugere med dobbeltdiagnoser (ADHD, Borderline)