Behandlinger

Behandlinger

Individuel terapi


Du vil blive mødt lige som du er, med alt hvad du indeholder. Den måde du ser dig selv på er mit udgangspunkt. Igennem vort samarbejde og ved at blive bedre til at lytte til din krops signaler, får du større nærvær og ro, og kan handle ud fra dine egne behov.


Nogle af de temaer, som jeg har hjulpet mine klienter med: 


 • Vedvarende følelse af ikke-god-nok, lavt selvværd eller forkert


 • Vanskeligheder ved at sige fra og tage udgangspunkt i egne behov 


 • Problemer med venner og familie


 • Store livsforandringer som feks. at være blevet forældre og være overvældet over de udfordringer det afstedkommer


 • Afhængighed af stoffer og/eller alkohol 


 • Magtesløshed i forbindelse med at være pårørende til et menneske ramt af afhængighed 


 • Følgevirkningerne af stress, angst og depression Brug mig som samarbejdspartner til at skabe varig forandring og få balance i dit liv. 


Book en gratis afklarende samtale - BOOK HER. Ved akut behov kan jeg kontaktes på telefon 31240939. 

ParterapiKonflikter i parforholdet tærer på kræfter, energi og overskud. Når den mest betydningsfulde person i dit liv samtidig er den person, der sårer dig mest, kan det være svært at fokusere på det, der en gang bragte jer sammen.


De allerfleste parforhold er oprindeligt opstået ud fra et ønske om at være sammen. Ud fra et behov, hos begge parter, for at føle sig levende, elsket og værdifuld.


Men hverdagen, virkeligheden og betingelserne for forholdet kan ændre sig, og det kan blive en udfordring at finde plads til jer selv og hinanden. Det kan føles som om livet, helt umærkeligt, har overhalet jer, og nu står I der, hvor problemerne er blevet uoverskuelige.


Det der dybest set ligger til grund for de svære udfordringer i den romantiske relation, er når vores naturlige behov for kærlighed og anerkendelse virker truet.


Når vi mennesker frygter afvisning og oplever ikke at blive set og mødt af vores partner, reagerer vi med helt naturlige overlevelses mekanismer, der blot ender med at skabe endnu større afstand!


I stedet for, at komme hinanden i møde, lytte og vise interesse, kommer vi til at skubbe hinanden væk i vores forsøg på at beskytte os selv mod den smerte der opstår når vi føler os forkerte.


Og så ryger vi ind i et negativt mønster, som kan blive sværere og sværere at komme ud af, jo længere tid der går! 

Derfor er det af stor betydning for parforholdets trivsel og overlevelse, at den trygge tilknytning mellem dig og din partner, bliver genetableret.


Ønsker I uddybende information eller at booke en gratis forsamtale, så klik her.

Hvorfor gruppeterapi og hvad er det?Du er ikke alene! Du vil opdage, at der er mange andre, der har lignende dilemmaer og problematikker. Du kan få større indsigt i dig selv gennem andre og sammen med andre...


I gruppen sidder vi på stole i en rundkreds. Metoden at arbejde på varierer afhængigt af situationen; det kan være fælles øvelser, individuelle øvelser, reflekterende team, tema dialoger eller korte individuelle terapeutiske sessioner, og hele tiden med fokus på hvad der sker i nu'et i gruppen og i den enkelte.


Gruppens størrelse kan variere mellem 5-9 personer og have 1-2 terapeuter tilknyttet. Grupper kan være samlet efter forskellige temaer, køn, specifikke problematikker, alder, personlig udvikling, par osv. Et forløb kan variere i forhold til antallet af møder, og der kan forekomme en hel samlet internatweekend i forløbet.


Det er et fortroligt rum, hvor gruppen sammen vil opbygge tillid. Du vil få mulighed for at øve dig i at gå nye veje - altså trygt afprøve anden adfærd end den du plejer - sammen med en gruppe mennesker, der i fællesskab skaber et reflekterende rum.


Ønsker du uddybende information, så klik her.Gruppe for mænd, der har været eller som er udsat for partnervold (psykisk og fysisk vold)


Anonymt gruppeforløb med max plads til 8 deltagere. Der er stadig få pladser.


 • Måske er du i tvivl om, hvorvidt det du oplever, er vold.
 • Måske har du vænnet dig til at leve med vold.
 • Måske frygter du, at andre ikke vil tro på, at du er udsat for vold.
 • Måske oplever du, at andre tager din partners parti.
 • Måske er du bange for at miste kontakten til dine børn, hvis du forlader jeres fælles hjem.
 • Måske har du mistet dit netværk og din partner er stadig din nærmeste ven.


Du er langt fra alene. Så kan et gruppeforløb være en måde at få klarhed og måske overskud til at finde en ny vej i livet. 


Gruppen kører med 14 dags interval, 8 gange og med opstart d. 05.10.2020. 


Pris kr. 1.995,- inkl. individuel opstartssamtale, hvor vi sammen bliver klog på din målsætning for gruppeforløbet. Prisen er sat lavt da denne gruppe vil være en del af mit seneste uddannelsesforløb som certificeret psykoterapeut (familie, gruppe og par terapeut). Du vil derfor være i de allerbedste hænder, da hele forløbet superviseres af uddannelsesvejleder fra min seneste uddannelse. 


Tilmelding foregår ved at du logger ind via linket KLIK HER, vælger gruppeforløbet og finder en dato for den indledende individuelle samtale. Samtalen skal ses som en opstartssamtale, hvor vi bliver klar på dine forventninger og mål for gruppeforløbet. 


Ønsker du en uddybende gratis forsamtale inden du beslutter dig, så klik her.

NADA-AkupunkturHvad er NADA-Akupunktur?


NADA er kort fortalt øreakupunktur. Det er en behandlingsform, som har til formål at afbalancere og styrke kroppens funktioner. Metoden stammer helt tilbage fra 1970’erne, men bruges stadig flittigt i dag. NADA-akupunktur kan bl.a. bruges i forbindelse med stress,
afhængighed, angst, depression, søvnløshed, personlig udvikling og psykiatriske symptomer.


NADA-akupunktur har i mange år været en del af behandlingstilbuddet i Den Miljøterapeutiske Organisation, og erfaringerne er gode. Vores miljøterapeuter uddannes som instruktører og arbejder målrettet med at inddrage akupunkturen i hverdagen og i kontinuerlige forløb med de unge.


NADA fungerer både alene eller som et supplement til den psykoterapeutiske behandling.


Hvordan virker NADA-Akupunktur?


NADA virker ved at stimulere belønningssystemet. Akupunkturen udløser endorfiner i kroppen og påvirker en række transmitterstoffer, hvilket giver den afslappende og stabiliserende effekt.


NADA er bivirkningsfrit og tilfører ikke noget til kroppen, men hjælper derimod kroppen til at reetablere sig selv og skabe balance. Derfor er der heller ingen begrænsninger på NADA, og alle kan have gavn af behandlingen.


Selvom akupunkturen har en øjeblikkelig virkning, virker NADA bedst ved regelmæssige og længerevarende forløb. Mange oplever, at de vedvarende NADA-forløb er med til at skabe ro – fysisk såvel som følelsesmæssigt.


NADA-Akupunktur punkter og forløb


Under NADA-behandlingen sættes fem sterile engangsnåle i hvert øre. Klienten vil mærke nogle små stik, når nålene sættes i, men det forsvinder hurtigt igen. Nålene skal sidde i ørene i 45 minutter, og for at få den fulde effekt af behandlingen, bør brugeren sidde stille, mobiltelefonen på flytilstand og slappe af imens. Der vil være behagelig og afslappende musik i rummet.


For optimal udbytte af behandlingen tilrådes det, at få 2 behandlinger i ugen i en kort periode, for derefter gå over til 1 behandling i ugen i en længere periode. Dette afstemmes individuelt med klienten.


I NADA-akupunktur arbejder man med fem punkter, som har hver sine positive egenskaber. De fem punkter er:


 • Sympatikus, som giver sindsro
 • Shen Men, som øger ens tålmodighed
 • Nyren, som giver viljestyrke og visdom
 • Lungen, som giver mod og lindrer sorg
 • Leveren, som giver accept og mindsker vrede


Du kan læse mere om NADA her.

Mine terapeutiske tilgange

Gestaltterapi


I gestaltterapi har terapeuten, som ungangspunkt, intet ønske om at bringe klienten et bestemt sted hen. Målet med modellen er, at hjælpe klienten til en højere grad af awareness. Dette begreb bruges i den gestaltterpeutiske retning og handler i alt sin enkelthed om at skabe en større bevidsthed om opfattelse og relation til sin omverden og sine medmennesker.


Generelt er gestaltterapien fantastisk i arbjdet med eksistentielle dilemmaer og problemstillinger, der sikrer, at læringen integreres til brugbar varig viden. Gestaltterapien udgør et personligt udviklingsarbejde, der i sig selv skaber opmærsomhed på at ændre klientens mønstre og evne til at være i kontakt med sine omgivelser. 


Gestaltterapiens grundidé er, at enhver er ansvarlig for sine egne valg og handlinger indenfor de rammer, som sættes af omgivelserne (= på de vilkår, man nu har). Terapien fokuserer på at bevidstgøre klientens følelser, reaktioner og handlinger, for at vedkommende tydeligere kan erkende og se sig selv og sine valg.

Kognitiv terapi


Kognitiv terapi er en terapiform, som fokuserer på, hvad klienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder. Metoden har specielt været brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske udfordringer.


Det er et korttidsterapeutisk forløb, hvilket som udgangspunkt vil være ugentlige samtaler gennem ca. 3 måneder. Terapeuten er aktiv og strukturerende, og der gives ofte ”hjemmearbejde” for, dvs. øvelser og lignende, som klienten skal udføre mellem sessionerne.

Romsdalsgade 10, 4.tv.

2300 Kbh S

Tlf. 31 24 09 39